ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΑΜε 60.000 ευρώ από το πρόγραμμα CLLD LEADER 2014-2020 θα χρηματοδοτηθεί η συντήρηση και αναβάθμιση του Λαογραφικού Μουσείου και της Βιβλιοθήκης Κοσμά. 

Εκτός από τις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες στο κτίριο του σχολείου, θα φιλοξενηθεί και μία νέα Μουσειογραφική Έκθεση Ιστορικής Μνήμης Κοσμά, σε χώρο που θα διαμορφωθεί ειδικά γι' αυτό τον σκοπό.


Η πρόταση υποβλήθηκε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και εντάσσεται στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου, με στόχο μια Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη.

INSTAGRAM FEED

@kosmasarcadia