139.000 ευρώ για έργα στην Δημοτική Ενότητα Κοσμά


Η Δημοτική Ενότητα Κοσμά Κυνουρίας γνωστοποιεί το Τεχνικό της Πρόγραμμα για το 2016. 

Σε αυτό περιλαμβάνονται αφενός έργα και μελέτες για τα οποία υπάρχει υπόλοιπο και συνεχίζονται εντός του τρέχοντος έτους, αφετέρου νέα έργα που σταδιακά ξεκινούν από φέτος να υλοποιούνται. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων προσεγγίζει τα 139.000 ευρώ (138.624 για την ακρίβεια).  

Έργα και Μελέτες που εξυπηρετούν την Δ.Κ. Κοσμά:      

Συνεχιζόμενα Έργα
 1. Κατασκευή γηπέδου 5x5 - 674,00 
 2. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων - 3950,84  
 3. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης - 23.000.00 
 4. Βελτίωση δρόμων και πλατειών - 33.500.00 
 5. Μελέτη αποτύπωσης χώρου ΕΕ Δ.Κ. Κοσμά και διάνοιξη οδού σε δασική έκταση - 300.00 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ: 61.424.84     

Νέα Έργα  
 1. Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων - 7.200.00
 2. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης οχημάτων - 15.000.00
 3. Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου Κοινότητας [Κολιού] - 10.000.00 
 4. Ανακαίνιση αίθουσας κοινοτικού καταστήματος - 12.000.00
 5. Κατασκευή στυλίσκων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - 3.000.00 
 6. Περίφραξη δεξαμενής ύδρευσης - 5.000.00
 7. Καθαρισμός δεξαμενών ακάθαρτων λυμάτων - 6.000.00
 8. Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης - 6.000.00 
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: 77.200.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ138.624.84

INSTAGRAM FEED

@kosmasarcadia