Η εικόνα της Έλωνας ταξιδεύει στην Τρίπολη


Σᾶς γνωρίζομε ὅτι τήν Τετάρτη 28ῃ Ὀκτωβρίου 2015 καί ὥρα 5η ἀπογευματινή, θά ἔχωμε τήν εὐλογία  νά ὑποδεχθοῦμε στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Τριπόλεως, τήν ἱερά καί θαυματουργόν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐλώνης.

Ἡ ἱερά Εἰκών θά τεθῆ εἰς προσκύνησίν της εἰς τόν ὡς ἄνω ἱερό Ναό ἕως τήν 12η μεσημβρινή τῆς 30ης Ὀκτωβρίου 2015 καί κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς της  εἰς αὐτόν θά τελοῦνται καθημερινῶς ἱερές Ἀκολουθίες, στίς ὁποῖες σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε γιά νά συμπροσευχηθῶμε γιά νά λάβωμε τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας.

INSTAGRAM FEED

@kosmasarcadia