Μνημόσυνο για τα σαράντα της ηγουμένης της Μονής Ελώνης


Επί τη συμπληρώσει τεσσαράκοντα ημερών από της πρός Κύριον εκδημίας της Μοναχής ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ελώνης παρακαλούμεν τους τιμώντας την μνήμη αυτής όπως συμπροσευχηθώσι μεθ' ημών υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της,  κατά την Θεία Λειτουργίαν και το Μνημόσυνο που θα τελεστεί εις τήν Ι.Μονή Ελώνης το Σάββατο 31η Οκτωβρίου 2015.

INSTAGRAM FEED

@kosmasarcadia